Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από 7/8-28/8 δεν θα εκτελούνται παραγγελίες!