ΦΟΥΤΕΡ ΤΡΙΚΛΩΝΟ-ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΑΜΠΑ-ΔΙΧΡΩΜΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ