Για οποιαδήποτε ακύρωση παραγγελίας (ολική ή μερική ) πρέπει να επικοινωνήσετε
στο +30 210 3218094 . Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται μέχρι τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε
για την αποστολή της παραγγελίας σας!